Till vad ska eldstaden användas?

Ska eldstaden användas för uppvärmning av ett rum eller hela huset? Det ställs olika krav om du ska ha eldstaden för att täcka största delen av ditt uppvärmningsbehov eller om du ska ha den för trivseleldning och som reserv vid elavbrott. Även pris och utseende har naturligtvis betydelse för ditt val.

Hela uppvärmningsbehovet
Om eldstaden ska användas som huvudsaklig värmekälla bör ett vattenburet uppvärmningssystem användas. Som eldstad kan man använda gas-, oljepanna eller fastbränslepanna för flis, pellets, briketter/loggs, spannmål eller ved. Eldning av flis, pellets och spannmål sker med hjälp av automatiska brännare som vid oljeeldning. Arbetsinsatsen är dock större. En fastbränsleeldad panna ska anslutas till en eller flera 6126152810för att fungera på bästa sätt.

Ackumulatortank 
En ackumulatortank är en cistern som är fylld med vatten och som lagrar värmen mellan eldningarna. Värmen blir på det sättet jämnt fördelad över dygnet. I en riktigt utförd anläggning fungerar ackumulatortanken som hjärtat i värmeanläggningen. Ackumulatortankar bör ha en sammanlagd volym på minst 1500 liter och för bästa effekt bör värmesystemets reglerutrustning sitta på ackumulatortanken. Energimyndigheten har på sin hemsida mer information om ackumulatortankar.

Uppvärmningsbehov eller trivseleldning 
För mindre uppvärmningsbehov används en eller flera lokala eldstäder. Det finns tre huvudtyper:

  • Öppna spisar som endast är till för trivseleldning. De ger inget värmetillskott att tala om.
  • Kaminer och spisar som ger mycket värme snabbt och som är lämpliga för tillfällig eldning under kortare perioder. Spisarna är även avsedda för matlagning.
  • Tunga eldstäder som kakel- och täljstensugnar som är lämpliga när man önskar värme under lÃ¥ng tid. De kan täcka en stor del av uppvärmningsbehovet utan att det blir för varmt i rummet där eldstaden stÃ¥r. Vissa modeller har även möjlighet att ge snabb uppvärmning.

Om man installerar ny eldstad eller 8035212871 behövs bygganmälan till kommunen och när installationen är klar så ska den godkännas av sotaren.

4318040438

Kaminen ger snabb och effektiv uppvärmning. En fördel är att den tål att inte eldas konstant med, till skillnad från kakelugnarna. Det gör att den passar bra som eldstad i fritidshuset och som extra värmekälla i året-runthuset. Dessutom går det snabbt att installera en kamin och du kan elda i den direkt.

Det finns ett stort utbud av kaminer. Gamla renoverade kaminer, nytillverkade enligt gamla förlagor och kaminer i ny modernare design. Vilken du väljer beror pÃ¥ hur mycket du vill elda, om du vill kunna se elden, kanske se den frÃ¥n flera hÃ¥ll eller till och med kunna 8227246059 – och hur du vill ta hänsyn till husets stil – och din egen.

Roterande braskamin
Gamla kaminer har något sämre verkningsgrad och elden syns oftast bara lite grann eller inte alls. När centralvärmen kom på 1920  och 30-talen skrotades många kaminer. Men de som fanns kvar kan renoveras och bli precis lika bra som en ny. Väljer du en miljögodkänd kamin så vet du att den har en bra förbränning och att den ur miljösynpunkt är godkänd att elda med i tätbebyggt område. Om du köper en kamin som är för stor, eller för liten, och kompenserar det med för lite eller för mycket eldning I får du en dålig förbränning. Det vill säga, det sotar och ryker både inne och ute.

Eldning i kamin
Det går både enkelt och snabbt att göra en brasa i kaminen. Du öppnar spjället och alla ventiler när du tänder. Sedan stänger du ventilen som släpper in luft undertill och minskar lufttillförseln i den andra ventilen lite i taget. Börja med tidningspapper eller helst miljövänliga braständare och små vedträn. När elden tagit sig kan du lägga på större vedträn korsvis, typ timmerhus. Kaminerna tål att eldas olika mycket, beroende på storlek och modell.

Lufttillförsel under härden, rökhyllans konstruktion och förvärmd tilluft eller rökgångar bidrar till en effektiv och säker förbränning. Montering av en kamin och dragning av skorstenen behöver inte ta mer än ca en dag. Kaminen kan tas i bruk så fort en skorstensfejarmästare godkänt installationen.

  • Kaminen ger snabb uppvärmning och har en hög erkningsgrad, ca 60-80%.
  • Vedförbrukning: 1-2 brasor om dagen under den kalla delen av Ã¥ret gör ca 4 kubikmeter per säsong.
  • Kommunen kräver bygglov före installation och inspektion av skorstensfejarmästare innan den tas i bruk.
  • Gjutjärnet har en skrovlig och sotig yta som med jämna mellanrum bör svärtas med spissvärta.

 

En sida om skorstenar